EKO-VODE TIM DOO
Društvo za trgovinu, posredovanje, konsalting usluge i proizvodnju
projektovanje sistema za preciscavanje otpadnih voda

Projektovanje - izrada tehničke dokumentacije

Projektovanje podrazumeva skup aktivnosti koje se odnose na osmišljavanje i definisanje budućih procesa, postrojenja i sistema. Projektovanje obuhvata sve inženjerske aspekte uključene u razvoj novog, modifikacije ili povećanje kapaciteta postojećeg industrijskog postrojenja.


Projektovanje: kreativno i stručno rešavanje problema i zadovoljavanje potreba.
Kreativno podrazumeva: poboljšanja, racionalizacije, inovacije, potpuno nova rešenja itd.
Stručno znači: na bazi odgovarajućih specifičnih, naučno zasnovanih znanja i veština.


Projektovanje po pravilu , rešava različite uočene probleme ili kreira nova rešenja i elemente u cilju zadovoljavanja sadašnjih ili budućih potreba.


Projekat: U širem značenju je program koji se izvodi zbog definisanih ciljeva. U užem značenju to je pisani, stručni dokument standardne forme koji prezentira fazne ili finalne rezultate procesa projektovanja nastalog u određenom vremenskom periodu.


Projektant: Lice ili član tima koji projektuje i učestvuje uizradi projekta.

Projektovanje i izrada tehničke dokumentacije je deo procesa pripreme investicije i obuhvata period od donošenja investicione odluke do početka neposredne realizacije investicije, odnosno izgradnje. Izrada projektno - tehničke dokumentacije predstavlja jednu od ključnih aktivnosti koja ima veliki uticaj na efikasnost realizacije cele investicije.

Primeri tehnoloških šema koje je naš tim dizajnirao klijentima koje su sastavni deo tehničke dokumentacije potrebne za dobijanje gradjevinske dozvole:

Kliknite na sliku za veci prikaz