EKO-VODE TIM DOO
Društvo za trgovinu, posredovanje, konsalting usluge i proizvodnju

Puštanje u rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Mlekare Eko-mlek Kaonik

 
Aerator
 
Montaža aeratora
 
Pripreme za puštanje u rad PPOV
 
Površinska aeracija otpadnih voda u biološkom bazenu (SBR)
 
Površinska aeracija otpadnih voda u biološkom bazenu (SBR)
 
Praćenje pH-vrednosti i koncentracije rastvorenog kiseonika otpadne vode u biološkom bazenu

Video postrojenja u radu:

 

Prikaz rada površinskog aeratora

 

Elektromagnetni merač protoka i protekle zapremine prečisćene vode