EKO-VODE TIM DOO
Društvo za trgovinu, posredovanje, konsalting usluge i proizvodnju

OTPADNE VODE

Nauka je omogućila prečišćavanje otpadnih voda, Evropska unija postavila standarde, a u Srbiji, prema proceni struke, na zadovoljavajući i efikasan način prečistimo 1,5% od ukupne količine otpadnih voda koje proizvedemo. Za nauku, otpadna voda je smesa hemijski čiste vode i niza primesa koje su dostigle neprihvatljive vrednosti. Postoji i razlika između komunalnih i industrijskih otpadnih voda. Komunalna voda sigurno sadrži azot, fosfor, masnoće i deterdžent.

Otpadne vode sadrže u suštini sve vrste mikroorganizama koji nastanjuju zemljište, biljni i životinjski svet, bakterije, plesni, protozoe, mikroskopske biljke, životinje, viruse.

Bez obzira na poreklo, otpadne vode se moraju preraditi pre ispuštanja u vodotoke. Svaka promena životne sredine koju prouzrokujemo odražava se na vodene resurse. Ispuštanje neprečišćene ili nedovoljno prečišćene otpadne vode u vodotok menja fizičke i hemijske osobine vode, smanjuje koncentraciju rastvorenog kiseonika, pogoduje novim bakterijama i pojavi plivajućih materija na površini ili taloga na dnu vodotoka.

EKO-VODE TIM NUDI NAJSAVREMENIJA REŠENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA